Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Samorządowe Przedszkole nr 20
Strona głowna  /  Ramowy rozkład dnia
Ramowy rozkład dnia

Przedszkole jest czynne 

od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 - 17:00

6:30 – 8.00  

Schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziećmi,

8.00 – 8.45  

Zabawy integracyjne, czynności higieniczno – porządkowe, ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe.

8.45 – 9.15 

Śniadanie i realizacja zadań programowych w tym zakresie

9.15 – 10.15  

Realizacja zadań edukacyjnych stymulujących rozwój dziecka zgodny z jego możliwościami- zajęcia edukacyjne zgodne podstawą programową wychowania przedszkolnego.

10.15 – 11.30  

Grupa I  : zabawy w ogrodzie, spacery, Grupy II, III, IV i V: zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci, obserwacje.

11.30 – 12.00  

II śniadanie i realizacja zadań w tym zakresie

12.00 – 13.00  

Grupa I: relaksacja, odpoczynek, GrupyII, III, IV i V: spacery, wycieczki, zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze w terenie

13.00 – 13.45  

Głośne czytanie dzieciom, słuchanie muzyki, zabawy wg. zainteresowań dzieci, praca indywidualna.

13.45 – 14.00  

Czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe

14.00 – 14.30

Obiad i realizacja zadań programowych w tym zakresie

14.30 – 16.00  

Swobodna aktywność dzieci. Ćwiczenia utrwalające wiadomości dzieci, praca indywidualna – kompensacyjno – korekcyjna.

16:00 – 17.00  

Zabawy integracyjne oraz zabawy dowolne , zabawy i gry dydaktyczne , praca wyrównawcza z dziećmi, rozwijająca ich indywidualnych zdolności i zainteresowania. Czynności porządkowe.


Ostatnia aktualizacja: 2021-09-05